Aanmelden voor De Rooi Pannen Tilburg Vmbo

Je bent van harte welkom bij het vmbo van De Rooi Pannen in Tilburg! Lees hoe je je kunt aanmelden voor de verschillende leerjaren. 

Aanmelden voor leerjaar 1

Vooraanmelden voor schooljaar 2023-2024 kan via onderstaande button. Als je je na de officiële inschrijvingen hebt aangemeld, kun je op een wachtlijst terechtkomen. Dit komt omdat de klas(sen) voor het niveau waarvoor jij in aanmerking komt dan vol zit(ten).

Er volgt een overdrachtsgesprek met je groepsleerkracht. Daarna nemen we het besluit of je bij ons op school kunt komen. Je krijgt bericht of je bent geplaatst met daarbij een uitnodiging voor de kennismakingsmiddag.

Aanmelden voor leerjaar 2, 3 en 4

Meld je graag aan vóór 16 mei 2023 voor leerjaar 2, 3 en 4. Hierna is het mogelijk dat je op een wachtlijst wordt geplaatst.

Bij de aanmelding voor leerjaar 2 of 3 vragen wij bij jouw school om informatie over jou. Na ontvangst van deze informatie word je uitgenodigd voor een gesprek. De toelatingscommissie bepaalt of je wordt aangenomen.  

 

Toelating

Om toegelaten te worden, moet je aan de volgende voorwaarde voldoen: een advies van jouw basisschool voor de Basisberoepsgerichte, de Kaderberoepsgerichte of de Theoretische/Gemengde leerweg. 

Om een vmbo-diploma te halen, wat natuurlijk het uitgangspunt is, moet je klassikaal onderwijs kunnen volgen. Je wordt in een klas geplaatst, je volgt naast theorie- en praktijklessen ook projecten volgens een vast rooster en je kunt deelnemen aan alle andere onderwijsactiviteiten die bij de opleiding horen. Je wordt hierbij begeleid door een mentor.

In verband met de haalbaarheid van het diploma kijken we ook naar de aanwezigheid van problemen met motivatie en/of gedrag- en/of leerstoornissen of andere belemmerende zaken. 

 

Schoolondersteuningsprofiel

Algemene ondersteuningsprofiel         
Volledig ondersteuningsprofiel (Portvolio)