Aanmelden voor De Rooi Pannen Tilburg Vmbo

Je bent van harte welkom bij het vmbo van De Rooi Pannen in Tilburg! Lees hoe je je kunt aanmelden voor de verschillende leerjaren en de procedure instroomplaatsen. 

Instroomplaatsen 

Tijdens het managementoverleg van 17 april 2024 zijn de beschikbare instroomplaatsen voor klas 1, 2 en 3 formeel vastgelegd. Wij willen u hierbij informeren over de procedure die zal volgen.

In het kader van ons samenwerkingsverband zullen de vo-scholen tijdens het afstemmingsoverleg vo naar vo op 13 mei 2024 overeenkomen welke procedure gehanteerd zal worden voor de invulling van de beschikbare plaatsen. Zodra deze procedure is vastgesteld, zullen onze decanen contact opnemen met de aangemelde leerlingen en de toeleverende scholen om de verdere stappen te bespreken.

Wij streven ernaar om elke leerling een passende plek binnen onze schoolgemeenschap te bieden. Echter, mochten er onvoldoende plaatsen beschikbaar zijn op De Rooi Pannen, dan zal er een wachtlijst worden opgesteld. De procedure van deze wachtlijst zal vastgelegd worden tijdens het afstemmingsoverleg.

Voor het schooljaar 2024-2025 biedt De Rooi Pannen Tilburg Vmbo instroommogelijkheden aan voor nieuwe leerlingen. Hieronder vindt u een overzicht van de profielen per niveau die beschikbaar zijn:
Handel Ondernemen Vormgeving (HOV, profiel Dienstverlening & Producten)
Horeca Bakkerij Recreatie (HBR, profiel Horeca Bakkerij Recreatie)
Media Vormgeving ICT (MVI, profiel Media Vormgeving ICT)

LeerjaarNiveau & ProfielInstroomplaatsen 
1Voorbereidend Basis/Kader  3
1Voorbereidend Kader/Mavo 10
2Voorbereiden Basis HOV0
2Voorbereidend Basis HBR 5
2Voorbereidend Basis MVI 0
2Voorbereidend Kader HOV    4
2Voorbereidend Kader HBR    4
2Voorbereidend Kader MVI  3
2Voorbereidend Kader/Mavo HOV/MVI20
3Basis HOV0
3Basis HBR  4
3Basis MVI  0
3Kader HOV0
3Kader HBR  1
3Kader MVI    4
3Mavo HOV/ MVI12

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met onze decanen; Tamara Rombouts (leerjaar 1), Catelijne Everdij en Irene van Gestel (leerjaar 2,3 en 4); 013-5002400. 
 

Aanmelden voor leerjaar 1

De aanmeldweek voor het schooljaar 2024-2025 is voorbij. 
 

Aanmelden voor leerjaar 2, 3 en 4

Bij de aanmelding voor leerjaar 2 of 3 vragen wij bij jouw school om informatie over jou. Na ontvangst van deze informatie word je uitgenodigd voor een gesprek. De toelatingscommissie bepaalt of je wordt aangenomen.  

Toelating

Om toegelaten te worden, moet je aan de volgende voorwaarde voldoen: een advies van jouw basisschool voor de Basisberoepsgerichte, de Kaderberoepsgerichte of de Theoretische/Gemengde leerweg. 

Om een vmbo-diploma te halen, wat natuurlijk het uitgangspunt is, moet je klassikaal onderwijs kunnen volgen. Je wordt in een klas geplaatst, je volgt naast theorie- en praktijklessen ook projecten volgens een vast rooster en je kunt deelnemen aan alle andere onderwijsactiviteiten die bij de opleiding horen. Je wordt hierbij begeleid door een mentor.

In verband met de haalbaarheid van het diploma kijken we ook naar de aanwezigheid van problemen met motivatie en/of gedrag- en/of leerstoornissen of andere belemmerende zaken. 

 

Schoolondersteuningsprofiel

Algemene ondersteuningsprofiel            
Volledig ondersteuningsprofiel (Portvolio)