Aanmelden voor De Rooi Pannen Tilburg Vmbo

Je bent van harte welkom bij het vmbo van De Rooi Pannen in Tilburg! Lees hoe je je kunt aanmelden voor de verschillende leerjaren. 

Aanmelden voor leerjaar 1

Vooraanmelden voor schooljaar 2024-2025 kan via onderstaande button. Het officiële aanmelden gebeurt fysiek op maandag 25 en dinsdag 26 maart tussen 15.00-17.00 uur en 19.00-21.00 uur.


Graag zien we jou met je ouder(s)/verzorger(s) op één van deze momenten om definitief in te schrijven en kennis te maken. Je hoeft hier geen afspraak voor te maken.

Heb je het formulier al digitaal ingevuld? Dan ben je snel aan de beurt voor het inschrijfgesprek met één van onze medewerkers.

Tip: vraag aan jouw leerkracht van groep 8 welke documenten je mee moet nemen voor de aanmelding.

Tot dan!

Aanmelden voor leerjaar 2, 3 en 4

Bij de aanmelding voor leerjaar 2 of 3 vragen wij bij jouw school om informatie over jou. Na ontvangst van deze informatie word je uitgenodigd voor een gesprek. De toelatingscommissie bepaalt of je wordt aangenomen.  

Toelating

Om toegelaten te worden, moet je aan de volgende voorwaarde voldoen: een advies van jouw basisschool voor de Basisberoepsgerichte, de Kaderberoepsgerichte of de Theoretische/Gemengde leerweg. 

Om een vmbo-diploma te halen, wat natuurlijk het uitgangspunt is, moet je klassikaal onderwijs kunnen volgen. Je wordt in een klas geplaatst, je volgt naast theorie- en praktijklessen ook projecten volgens een vast rooster en je kunt deelnemen aan alle andere onderwijsactiviteiten die bij de opleiding horen. Je wordt hierbij begeleid door een mentor.

In verband met de haalbaarheid van het diploma kijken we ook naar de aanwezigheid van problemen met motivatie en/of gedrag- en/of leerstoornissen of andere belemmerende zaken. 

 

Schoolondersteuningsprofiel

Algemene ondersteuningsprofiel            
Volledig ondersteuningsprofiel (Portvolio)