Bestuur en organisatie

College van Bestuur

Het College van Bestuur van De Rooi Pannen bestaat uit:

 • Jan van Alphen, lid
 • Tanja Peters, voorzitter
 • Peter Wemmenhove, lid
College van Bestuur De Rooi Pannen

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van De Rooi Pannen bestaat uit:

 • Jos Vermeulen, voorzitter
 • Annemiek Kuijsten, vicevoorzitter
 • Fons Jurgens, lid
 • Joris Fiers, lid
 • Nico van Os, lid
Voorzitter, vicevoorzitter en leden van de Raad van Toezicht in de patio van Onderwijshotel Tilburg

Organisatie

Met drie locaties en tien scholen is het soms prettig weer even voor ogen te hebben hoe de structuur van De Rooi Pannen eruit ziet. 

Bekijk het organigram van De Rooi Pannen

Meerjarenbeleidsplan

Iedere vier jaar stelt De Rooi Pannen een meerjarenbeleidsplan samen. Dit document bestaat uit:

 • Missie en visie
 • Kernwaarden
 • Ambities en randvoorwaarden
 • Speerpunten
 • Bedrijfsvoering en toekomstbestendigheid

Bekijk het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024

Echt leren in rode letters met een rode hand

Geïntegreerd jaardocument

Ieder jaar stelt De Rooi Pannen een Geïntegreerd Jaardocument samen. Het Geïntegreerd Jaardocument bestaat uit:

 • Het financieel jaarverslag
 • De continuiteïtsparagraaf
 • Het jaarverslag
 • De resultatenbox

Bekijk het jaardocument 2022