Dit zijn onze leerjaren

Start jij in de eerste klas van het vmbo? Dat is vast even wennen, want de middelbare school is anders dan de basisschool. Maar ook als je instroomt in een ander leerjaar is het op een nieuwe school weer net even anders. Het is dan wel zo fijn als je weet wat je kan verwachten. Zo zien de verschillende leerjaren bij De Rooi Pannen eruit.

Leerlingen van De Rooi Pannen Tilburg Vmbo

Van de basisschool naar het vmbo

Nog voor de zomervakantie maak je kennis met je nieuwe klas en je mentor bij De Rooi Pannen. 

Aan het begin van het schooljaar is er een introductieperiode. We maken je wegwijs op school en je leert je klas nog beter kennen. 

Zo zorgen we voor een fijne overstap naar de middelbare school.

De brugperiode

De brugperiode duurt twee jaar. Dit kun je verwachten tijdens je eerste twee jaar bij De Rooi Pannen.

Leerjaar 1

In de eerste laten we je wennen aan de middelbare school. Je komt in een klas die je voorbereidt op een van de drie leerwegen van De Rooi Pannen. Ook hebben we combinatieklassen. Zo krijg je les op jouw niveau. We kijken naar het advies en onderwijskundig rapport van je basisschool om te bepalen waar jij op je plek zit. En wil je graag bij iemand in de klas? Dan houden we daar rekening mee. Na dit eerste jaar kies jij het profiel wat je het leukste vindt.

Leerjaar 2

n de tweede klas volg je acht uur per week je gekozen profiel. Daarnaast is er veel aandacht voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Je krijgt ook voorlichting over beroepsopleidingen. Dit lijkt misschien vroeg, maar dat doen we omdat we aan het einde van dit jaar de definitieve leerweg bepalen waarin jij verdergaat na de brugperiode.

De bovenbouw

In de bovenbouw is de juiste leerweg bepaald en word je voorbereid op het examen. Dit ga je in het derde en vierde leerjaar doen.

Leerjaar 3

In leerjaar 3 loop je in alle leerwegen één oriëntatiestage van twee aaneengesloten weken. Je bent zelf verantwoordelijk voor een stageadres. Tijdens de stage komt altijd een docent op bezoek om te informeren hoe het gaat.

Leerjaar 4

In leerjaar 4 is de stage een groot onderdeel van de opleiding.

De leerlingen van de Basisberoepsgerichte leerweg lopen gedurende het schooljaar twee keer stage bij twee verschillende bedrijven. De leerlingen lopen in de eerste stageperiode stage op één vaste dag in de week en hebben één keer een blokstage van vijf aaneengesloten dagen. Rond de kerstvakantie wordt er gewisseld van stageadres en starten zij met de tweede stageperiode. Deze is qua indeling gelijk aan de eerste.

De leerlingen van de Kaderberoepsgerichte leerweg hebben één keer per jaar een blokstage van twee aaneengesloten weken.

De leerlingen van de Basisberoepsgerichte leerweg lopen één dag in de week stage.

De leerlingen van de Kaderberoepsgerichte leerweg en de mavo hebben één keer per jaar een blokstage van twee aaneengesloten weken.