Informatie over aanmelden Eindhoven Vmbo

Informatie aanmelden

Aanmelden leerjaar 1

Voor het schooljaar 2023-2024 kunnen leerlingen zich aanmelden tijdens de aanmeldweek van 6 t/m 10 maart 2023. Meer informatie hierover volgt nog.

Aanmelden leerjaar 2 en 3

Voor het schooljaar 2023-2024 kunnen leerlingen zich aanmelden op 24 en 25 mei 2023. Meer informatie hierover volgt nog.

Aanmelden leerjaar 4

Is helaas niet mogelijk.

Aanmelden leerlingen 't Antoon en EOA

Voor het schooljaar 2023-2024 kunnen leerlingen zich aanmelden tijdens de aanmeldweek van 6 t/m 10 maart 2023. Meer informatie hierover volgt nog.

Instroom schooljaar 2022-2023

Voor het  huidige schooljaar zijn geen instroom plaatsen meer beschikbaar.

Toelating

Om toegelaten te worden tot het vmbo van De Rooi Pannen in Eindhoven moet er:
• Een schriftelijke aanmelding binnen zijn middels een (digitaal) aanmeldingsformulier.
• Een onderwijskundig rapport van de basisschool zijn met daarin een advies voor één van de leerwegen van het vmbo.

Duur van de opleiding

1e leerjaar: basisvorming en praktijklessen
2e leerjaar: basisvorming en uitbreiding praktijklessen
3e leerjaar: gedifferentieerde vakopleiding tot Horeca, Bakken en Recreatie (HBR)
4e leerjaar: gedifferentieerde vakopleiding tot Horeca, Bakken en Recreatie (HBR)

Schoolondersteuningsprofiel

Om op ons vmbo te worden toegelaten moet de leerling in staat zijn om klassikaal beroepsvoorbereidend onderwijs te volgen. Leerlingen worden in een klas geplaatst, nemen deel aan theorielessen, interne praktijk en projecten volgens een vast rooster en aan alle andere onderwijsactiviteiten in het kader van de opleiding en worden begeleid door een klassenmentor. Leerlingen met een zware gedragsstoornis of een eenduidig advies voor speciaal voortgezet onderwijs of praktijkonderwijs voldoen niet aan ons profiel.