Leerjaren Eindhoven Vmbo

Leerjaren Vmbo Eindhoven

Ben je op zoek naar een goede, maar ook leuke vmbo-school? Een plek waar je je veilig en thuis voelt, waar je leert samenwerken, omgaan met anderen en creatief te zijn? Waar je niet alleen maar met je neus in de boeken zit, maar ook lekker in de praktijk bezig bent? Dan is onze school echt iets voor jou. Leer koken in een echte keuken, serveer het diner in een van onze restaurants, ga bakken in onze bakkerij of organiseer een leuke activiteit, zoals ons schoolfeest. Wat jouw talent is op al deze gebieden, ontdek je door het te doen! Investeer in je toekomst, met jouw vmbo-diploma kan je alle kanten op.

Leerjaar 1

Binnen het vmbo vormen leerjaar 1 en 2 samen de brugperiode, waarin wij je voorbereiden op het kiezen van één van de leerwegen. Naast algemene vakken volg je in leerjaar 1 het vak HBR (Horeca, Bakkerij & Recreatie). Je krijgt ook wekelijks een mentorles waarin de mentor zaken bespreekt met de klas of met jou apart.

In leerjaar 1 proberen we je te laten wennen aan de overstap van de basisschool naar het voorgezet onderwijs. We hebben drie soorten klassen in het eerste leerjaar:

• Kleine klassen Basisberoepsgerichte leerweg met veel begeleiding met een aangepast programma. Deze klassen kennen permanente leerwegondersteuning;

• Klassen gericht op de Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg;

• Klassen gericht op de Gemengde- en Theoretische leerweg.

Voor het indelen van de klassen kijken we naar het advies van de basisschool en het onderwijskundig rapport. De vakken van de basisvorming komen natuurlijk aan bod, maar ook de praktische vakken ontbreken niet. Iedereen krijgt op zijn niveau les en in de begeleiding wordt aandacht besteed aan extra hulp bij leerachterstanden.

Eisen

De toelating bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Eeen schriftelijke aanmelding 
• Advies van de basisschool voor de leerweg 
• Mogelijk deelname testdag 
• Gesprek met ouders en leerling

Doorstroommogelijkheden

Je kunt doorstromen naar leerjaar 2. 

Kosten

Als leerling van De Rooi Pannen hoef je geen onderwijsgeld te betalen aan onze school. Dat betekent dat je geen geld kwijt bent aan boeken en overige leermiddelen. Ook de kosten voor excursies etc. nemen wij zelf voor onze rekening. Zaken die eigendom worden van jou, zoals vakkleding voor de praktijklessen, zijn van de regeling uitgezonderd.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen? Stel ze aan: Dhr. M. van Hintum

Leerjaar 2

Binnen het vmbo vormen leerjaar 1 en 2 samen de brugperiode, waarin wij je voorbereiden op het kiezen van één van de leerwegen. Leerjaar 2 is een belangrijk jaar. Aan het einde van dit leerjaar wordt de definitieve leerweg bepaald, waarin jij eindexamen gaat doen. Je krijgt wekelijks een mentorles, waarin de mentor zaken bespreekt met de klas of met jou apart. Er is daarbij veel aandacht voor LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding), er wordt voorlichting gegeven over alle beroepsopleidingen en de mogelijkheden van doorstroom naar het mbo.

Wij bieden je drie leerwegen aan waarin je je diploma kunt halen.

 • Gemengde/theoretische leerweg

Als je voor deze leerweg kiest, krijg je meer theorie dan in de andere leerwegen. Deze is vooral gericht op de examenvakken. Je kunt met een diploma voor de Gemende/Theoretische leerweg doorstromen naar een mbo-opleiding niveau 3 en 4 of naar de havo.

 • Kaderberoepsgerichte leerweg 

In de Kaderberoepsgerichte leerweg worden er behoorlijke eisen gesteld aan het beheersen van de theorie en aan het bezit van praktijkvaardigheden. Naast de examenvakken Nederlands, Engels, wiskunde en economie is er veel aandacht voor praktijkvakken in de richting horeca, bakkerij en recreatie. Je wordt voorbereid op een niveau 2-, 3- of 4-opleiding binnen het mbo. In de brugperiode van onze kaderklassen wordt een groot deel van je lessen verzorgd door je mentor. Er zijn daardoor minder lokaal- en docentwissels waardoor er meer rust en structuur is. De stap naar de middelbare school wordt zo wat kleiner gemaakt.

 • Basisberoepsgerichte leerweg

In deze leerweg is er veel aandacht voor het beheersen van vaardigheden en liggen de eisen wat betreft de theorievakken wat lager. Naast de examenvakken Nederlands, Engels, wiskunde en economie is dan ook voor veel aandacht voor de praktijkvakken in de richting horeca, bakkerij en recreatie. Je wordt daarmee voorbereid op niveau 1- en 2-opleidingen op het mbo.

Eisen

De toelating bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Een schriftelijke aanmelding 
• Advies van de basisschool voor de leerweg 
• Mogelijk deelname testdag 
• Gesprek met ouders en leerling

Doorstroommogelijkheden

Je kunt doorstromen naar leerjaar 3. 

Kosten

Als leerling van De Rooi Pannen hoef je geen onderwijsgeld te betalen aan onze school. Dat betekent dat je geen geld kwijt bent aan boeken en overige leermiddelen. Ook de kosten voor excursies etc. nemen wij zelf voor onze rekening. Zaken die eigendom worden van jou, zoals vakkleding voor de praktijklessen, zijn van de regeling uitgezonderd.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen? Stel ze aan: Dhr. M. van Hintum

Leerjaar 3 & 4

In leerjaar 3 en 4 is de juiste leerweg bepaald en word je voorbereid op het examen.

De volgende vakken worden verplicht aangeboden:

 • Nederlands:
 • Engels; 
 • Economie;
 • Wiskunde
 • Sport en bewegen;
 • CKV;
 • Maatschappijleer (alleen voor BA en KA);
 • Biologie (alleen voor GT).

Je maakt kennis met het profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR). Daarin leer je zaken als hygiëne, veiligheid, gezonde voeding, diverse kook- en baktechnieken, serveren en het ontvangen van gasten tijdens hun vakantieverblijf. Je leert veel vanuit de echte praktijk. We hebben immers eigen keukens, een eigen restaurant en een eigen winkel. Wat je na onze opleiding ook gaat doen, je leert bij ons hoe je gastvrij met mensen omgaat. Dat is altijd nuttig.

In de basis- en kaderklassen sluit je in leerjaar 3 de vakken maatschappijleer en HBR af. Na afsluiten van HBR ga je in het 4e leerjaar verder specialiseren. Daarvoor heb je de keuze uit twee ‘menu’s’. Bij het ene menu verdiep je jezelf verder in het koken, serveren en het organiseren van evenementen. In het andere menu ligt de focus juist op bakken, traiteur en patisserie.

In de Gemengde-/Theoretische leerweg sluit je het vak HBR in leerjaar 4 af met een landelijk examen.

Stage

 • Je doet praktijkervaring op tijdens de praktijklessen in leerjaar 3 en 4. Deze praktijk is gericht op horeca, bakken en recreatie.
 • In leerjaar 3 loop je intern stage in de aula en in de winkel.
 • In leerjaar 3 loop je een week stage. Dit geldt voor alle leerwegen. Je bent zelf verantwoordelijk voor een stageadres. Tijdens de stage komt altijd een docent op bezoek om te informeren hoe het gaat.

Eisen

De toelating bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Een schriftelijke aanmelding 
• Advies van de basisschool voor de leerweg 
• Mogelijk deelname testdag 
• Gesprek met ouders en leerling

Doorstroommogelijkheden

Je kunt doorstromen naar leerjaar 4. 

Kosten

Als leerling van De Rooi Pannen hoef je geen onderwijsgeld te betalen aan onze school. Dat betekent dat je geen geld kwijt bent aan boeken en overige leermiddelen. Ook de kosten voor excursies etc. nemen wij zelf voor onze rekening. Zaken die eigendom worden van jou, zoals vakkleding voor de praktijklessen, zijn van de regeling uitgezonderd.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen? Stel ze aan: Dhr. M. van Hintum