DNA De Rooi Pannen

We zijn van mening dat het belangrijk is om onze achtergrond, het DNA van De Rooi Pannen, te kennen. Voor nieuwe mensen, maar zeker ook als leidraad voor besluitvorming bij allerlei keuzes en vernieuwingen. Een aantal bepalende gebeurtenissen uit onze geschiedenis hebben we om die reden in beeld gebracht. 

Deze DNA-film geeft onze missie weer en de kernwaarden van waaruit we werken om van daaruit te komen tot onze visie op onderwijs. Die visie op onderwijs is vervolgens de basis voor onze kijk op onder meer docentschap, personeelsbeleid, inzet van ICT.

We zien deze film (en het bijbehorende DNA-boekje) als een belangrijk hulpmiddel om de komende jaren koersvast aan de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen blijven werken.