Anti-pestprotocol Tilburg Vmbo

Anti-pestprotocol

In het pestprotocol van De Rooi Pannen Tilburg Vmbo staan afspraken over wat we doen bij pesten en hoe we pestgedrag kunnen voorkomen. Dit protocol is er om het schoolpersoneel, leerlingen, ouders en verzorgers te informeren over alles wat de school doet aan een zo veilig mogelijk schoolklimaat. 

Bekijk het anti-pestprotocol