Leren in de praktijk Tilburg Vmbo

Op onze school is stage lopen een belangrijk onderdeel van de opleiding. In de echte praktijk wordt veel geleerd en ervaring opgedaan.

In leerjaar 3 kennen we één oriëntatiestage van twee aaneengesloten weken voor alle leerwegen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageadres. Tijdens de stage komt altijd een docent op bezoek om te informeren hoe het gaat. De stageopdrachten staan in het digitale programma Teamspot.

In leerjaar 4 is de stage een groot onderdeel van de opleiding. In de Basisberoepsgerichte leerweg loop je vanaf het begin van het schooljaar een vaste dag stage in een bedrijf. Daarnaast heb je twee korte blokstages. Zit je in de Kaderberoepsgerichte leerweg, dan loop je twee keer een week stage. Zit je op de mavo dan ga je twee weken achter elkaar op stage.